Hei

Fredag 21. november kommer NNPF og «Bry Deg» på besøk i Dojoen for å avholde to foredrag.
Det ene er myntet for barn og ungdom fra 11 år mens det andre er myntet for foreldre/foresatte samt klubbens instruktører og andre voksne medlemmer.

Foredraget er gratis og anbefales alle.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Nils Ove Henning Dybsland

Invitasjon til foredrag, med tidspunkter