Hei!

Det nærmer seg sommer.

For mange har det vært knyttet spenning til om det blir gradering denne gangen, pandemien har gang på gang ført til nedstenginger og begrensninger for både barn og de voksne.

Nå ser det endelig mye bedre ut og forhåpentligvis vil situasjonen bli enda bedre nå som flere og flere får sin vaksine. Forhåpentligvis vil vi være i en situasjon etter sommeren at vi kan gå tilbake til den hverdagen vi har vært vant til.

Det vil bli satt opp gradering, i tillegg vil vi ha en åpen dag før gradering som vil være en sosial samling for Barn 1 og Barn 2 separat, samt en ekstra trening helgen før gradering for Barn 2.

Det er Barn 2 som har det største programmet som skal gjennomgås på gradering. Det er selvfølgelig opp til den enkelte å delta, men er veldig greit og anbefales for dem som vil prikke inn de siste teknikkene før graderingen.

Åpen Dag:

Vi ønsker å lage til en sosial samling ute med barna og har følgende program:

Førstkommende tirsdag 1. juni.

Barna møter i sivilt.

Det blir gått en liten tur, klær og sko som passer for en lett tur.

Barn 1 møter til vanlig tid kl. 18:00:

Vi går en tur i nærområdet, ca. 30-40 min. før det blir tilbake til Dojo for hot dog og litt drikke.

Avsluttes til vanlig tid kl. 19:00

Barn 2 møter kl. 19:00:

Vi går en tur i nærområdet, ca. 30-40 min. før det blir tilbake til Dojo for hot dog og litt drikke.

Avsluttes til vanlig tid kl. 20:00

Ekstratrening lørdag 5.Juni:

Ekstra trening for Barn 2.

Treningen starter kl. 13:00 og varer til kl. 14:00.

Fokus på Kihon og kata med tanke på gradering.

Gradering:

Alle kandidater møter i ren gi.

Graderingsavgift kr 100,-

Eventuelt nytt belte vil koste kr 100,-

Barn 1:

Tirsdag 8.Juni kl. 18:00

Det påregnes ca. 20 min for hver grad og elevene vil da være ferdig når sin grad er gjennomgått.

NB! Barn 2 trener ikke denne dagen.

Barn 2:

Torsdag 10.Juni kl. 18:00

Det påregnes ca. 20 min for hver grad og elevene vil da være ferdig når sin grad er gjennomgått.

NB! Barn 1 trener ikke denne dagen.

Graderingen markerer også siste anstrengelse før sommeren og det vil da ikke bli flere treninger før ved skolestart til høsten.

Håper alle får en god sommer🌞

Osu!

Hilsen
Instruktørene