Torsdag 31.10.19 blir det ikke trening for barna.

Dette gjelder både Barn I og Barn II