Norges eldste kyokushin klubb

Måned: august 2021

Oppstart – Barnepartier

Hei alle sammen!
Vi har nå alle avsluttet årets sommerferie, og vi er nå gått tilbake til våre vanlige plikter, enten det er skole eller jobb.

Håper alle har hatt en god sommerferie!

Vi er nå klare for oppstart for Barn 1 og Barn 2.
Oppstart vil være denne uken (uke 34) og første trening blir tirsdag 24/8.

Treningstider:
Barn 1:
Tirsdag og torsdag kl 18:00-18.50.
Barn 2:
Tirsdag og torsdag kl 19:00-19:50.

Litt informasjon om tiden fremover:
Covid 19:
Vi følger fremdeles gjeldende regler/anbefalinger angående covid 19. Derfor vil vi fremdeles ha tid mellom partiene slik at disse ikke tilbringer tid med hverandre i garderober unødvendig.

Det vil fremdeles bli vasket/spritet mellom partiene av instruktørene,og elevene anbefales fremdeles til å sprite hender ved ankomst og før de går.Dette har de vert veldig flinke til hele tiden.


Nye aldersgrenser for nye medlemmerog innføring av ungdomsparti

Som sikkert mange har fått med seg,så har klubben hevet nedre aldersgrense for nye elever fra 7 til 8.

Dette vil ikke ha noe innvirkning for barn som går på Barn 1 og ikke er fylt 8 år, det gjelder kun for nye medlemmer.

Barn som er 7 år vil da fortsatt trene på Barn 1.

Grunnen til at dette er blitt gjort nå,er at vi i klubben nå vil gå tilbake til den opprinnelige modellen med et barneparti og et ungdomsparti.

Når denne forandringen vil skje,er fortsatt under diskusjon,og vi vil komme tilbake med mer når det er avgjort.

Når dette kommer i orden, vil elever på Barn 2 som er fylt 12 år få sitt eget parti.
Ungdomsparti er tiltenkt aldersgruppen 12-14 år,hvor de ved fylte 15 år vil bli tilbydd en gradvis overgang til mellomparti voksen.

Vi vil da kunne tilby et mer helhetlig tilbud for våre elever, der de vil kunne gå fra barneparti til ungdomsparti, og videre over til et voksenparti(mellomparti),og til slutt over på elitepartiet når de er klar for det.

Grunnen til at vi ikke har hatt et ungdomsparti på et par år nå,har vert få elever i denne aldersgruppen.

Nå ser vi at vi har et godt grunnlag for et slikt parti,og vi gleder oss til å få et ungdomsparti igjen.

Som sagt så kommer vi tilbake til dette når det er avklart,og i mellomtiden vil vi holde de informert på
trening om hvordan dette vil foregå.

Da gjenstår det bare å ønske alle velkommen tilbake på trening
Hilsen
Instruktørene