Bergen Karate Klubb justerer medlemskontingentene med virkning fra 1.1.2019.
Ny kontingent vil som før bli trukket automatisk via den enkelte medlems
avtalegiro

Nye satser gjeldende fra 1. januar 2019

 

Kontigentsatser gjeldende fra 1.1.2019

dagens sats ny sats
Barn 6 mnd 205kr 230kr
12 mnd 180kr 200kr
Ungdom 6 mnd 215kr 255kr
12 mnd 190kr 220kr
Voksen 6 mnd 215kr 255kr
12 mnd 190kr 220kr
Senior 149kr 165kr