Bergen Karate Klubb innfører nå inntaksstopp for begge barnepartiene, fra og med uke 42 (2021).

Dette fordi partiene begynner å bli fulle og eventuelle nye medlemmer ikke får tid til å opparbeide seg nok treningstimer for å kunne gradere seg til jul/nyttår. Det er også krevende for instruktørene å ta inn nye medlemmer så sent og tar mye av tiden deres som bør brukes på å forberede eksisterende medlemmer til gradering.