Bergen Karate Klubb har som første Budo klubb i Norge inngått samarbeid med NNPF (Norsk Narkotikapolitiforening) og deres «BRY DEG» arbeid. ”Bry Deg – si nei til narkotika” er Norsk Narkotikapolitiforenings rus- og kriminalitetsforebyggende. Hovedmålet med ”Bry Deg” er å bidra til at flere får et godt liv gjennom at færre begynner med narkotika.

Bergen Karate Klubb har som første Budo klubb i Norge inngått samarbeid med NNPF (Norsk Narkotikapolitiforening) og deres «BRY DEG» arbeid. ”Bry Deg – si nei til narkotika” er Norsk Narkotikapolitiforenings rus- og kriminalitetsforebyggende prosjekt. Hovedmålet med ”Bry Deg” er å bidra til at flere får et godt liv gjennom at færre begynner med narkotika. Bergen Karate Klubb ønsker på denne måte å ta et klart standpunkt mot narkotika og alle former for både i og utenfor idretten.

Bergen Karate Klubb – Januar 2013

Les mer på Norsk Narkotikaforening