Klubben har nå valgt å endre nedre aldersgrense fra 7 år til 8 år på Barn 1

Vennlig hilsen

Bergen Karate Klubb