Det er nå sommerferie for barne og ungdomspartiet.
Oppstart etter ferien vil være når skolen starter igjen, og vi vil annonsere dette i begynnelsen av august.

God ferie til alle!