Politiattest for idrettslag

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest

MERK: NY ORDNING FRA 1. juli 2014:
Fra 1. juli, når ny politiregisterlov og forskrift trår i kraft, kan de frivillige organisasjonene ikke lenger bruke de skjema for søknad om politiattest som de tidligere har brukt

Mer informasjon og link søknad finner man hos Politiet.no:
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Under Frivillige organisasjoner finner man link til dokumentasjon som må legges ved søknaden.

Hva velger man når man søker:
Kategori: «Frivillige organisasjoner»
Formål: «Frivillige organisasjoner»

Link til mer informasjon hos Norges Idrettsforbund:
http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx

vennlig hilsen
Bergen Karate Klubb