Dato: 05.03.2019

Tid: Kl. 18:00 – 20:00

Sted: Dojoen, loftet

Styret kaller herved inn til årsmøte i Bergen Karate Klubb

Årsmøtet avholdes 05. mars kl.18:00 i Dojoen til Bergen Karate Klubb

Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes styret senest 19. februar 2019 pr. mail til:  bergen.karate.klubb@gmail.com

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Velkommen til årsmøte!

Vennlig hilsen
Styret i Bergen Karate Klubb