Bergen Karate Klubb

Norges eldste kyokushin klubb

Side 2 av 12

Barn og ungdom

Bergen Karate Klubb starter nå et eget ungdomsparti. Det vil si at Barn I og Barn II vil bli slått sammen til et parti som gjelder for barn fra 9-11 år.

Vi øker også nedre grense for barn som kan begynne hos oss fra 8 til 9 år. Men medlemmer som allerede trener hos oss og er under 9 år vil selvfølgelig få lov til å fortsette.

Dette vil gjøre at noen som før nyttår trente med Barn II tirsdager og torsdager fra 19:00 – 20:00 nå vil trene samme dager men fra 18:00-18:50. Mens de som er gamle nok for ungdomspartiet vil fortsette og trene disse dagene fra 19:00 – 19:50.

På grunn av smittevernsreglene må vi avslutte partiene med noen minutter mellom for å få tid til å rengjøre før neste parti starter, det er grunnen til at vi ikke trener en hel time.

NB! Elever som er 11 år som ønsker å delta på ungdomspartiet gjør instruktør oppmerksom på dette på første trening. Vi vil da snakke med eleven slik at vi er sikker på at de er moden og forstår hva som kreves av dem. Dette tas ikke pr mail.

Vennlig hilsen
Bergen Karate Klubb

Inntaksstopp – Barnepartier

Bergen Karate Klubb innfører nå inntaksstopp for begge barnepartiene, fra og med uke 42 (2021).

Dette fordi partiene begynner å bli fulle og eventuelle nye medlemmer ikke får tid til å opparbeide seg nok treningstimer for å kunne gradere seg til jul/nyttår. Det er også krevende for instruktørene å ta inn nye medlemmer så sent og tar mye av tiden deres som bør brukes på å forberede eksisterende medlemmer til gradering.

Oppstart – Barnepartier

Hei alle sammen!
Vi har nå alle avsluttet årets sommerferie, og vi er nå gått tilbake til våre vanlige plikter, enten det er skole eller jobb.

Håper alle har hatt en god sommerferie!

Vi er nå klare for oppstart for Barn 1 og Barn 2.
Oppstart vil være denne uken (uke 34) og første trening blir tirsdag 24/8.

Treningstider:
Barn 1:
Tirsdag og torsdag kl 18:00-18.50.
Barn 2:
Tirsdag og torsdag kl 19:00-19:50.

Litt informasjon om tiden fremover:
Covid 19:
Vi følger fremdeles gjeldende regler/anbefalinger angående covid 19. Derfor vil vi fremdeles ha tid mellom partiene slik at disse ikke tilbringer tid med hverandre i garderober unødvendig.

Det vil fremdeles bli vasket/spritet mellom partiene av instruktørene,og elevene anbefales fremdeles til å sprite hender ved ankomst og før de går.Dette har de vert veldig flinke til hele tiden.


Nye aldersgrenser for nye medlemmerog innføring av ungdomsparti

Som sikkert mange har fått med seg,så har klubben hevet nedre aldersgrense for nye elever fra 7 til 8.

Dette vil ikke ha noe innvirkning for barn som går på Barn 1 og ikke er fylt 8 år, det gjelder kun for nye medlemmer.

Barn som er 7 år vil da fortsatt trene på Barn 1.

Grunnen til at dette er blitt gjort nå,er at vi i klubben nå vil gå tilbake til den opprinnelige modellen med et barneparti og et ungdomsparti.

Når denne forandringen vil skje,er fortsatt under diskusjon,og vi vil komme tilbake med mer når det er avgjort.

Når dette kommer i orden, vil elever på Barn 2 som er fylt 12 år få sitt eget parti.
Ungdomsparti er tiltenkt aldersgruppen 12-14 år,hvor de ved fylte 15 år vil bli tilbydd en gradvis overgang til mellomparti voksen.

Vi vil da kunne tilby et mer helhetlig tilbud for våre elever, der de vil kunne gå fra barneparti til ungdomsparti, og videre over til et voksenparti(mellomparti),og til slutt over på elitepartiet når de er klar for det.

Grunnen til at vi ikke har hatt et ungdomsparti på et par år nå,har vert få elever i denne aldersgruppen.

Nå ser vi at vi har et godt grunnlag for et slikt parti,og vi gleder oss til å få et ungdomsparti igjen.

Som sagt så kommer vi tilbake til dette når det er avklart,og i mellomtiden vil vi holde de informert på
trening om hvordan dette vil foregå.

Da gjenstår det bare å ønske alle velkommen tilbake på trening
Hilsen
Instruktørene

Gradering og sommeravslutning – Barn

Hei!

Det nærmer seg sommer.

For mange har det vært knyttet spenning til om det blir gradering denne gangen, pandemien har gang på gang ført til nedstenginger og begrensninger for både barn og de voksne.

Nå ser det endelig mye bedre ut og forhåpentligvis vil situasjonen bli enda bedre nå som flere og flere får sin vaksine. Forhåpentligvis vil vi være i en situasjon etter sommeren at vi kan gå tilbake til den hverdagen vi har vært vant til.

Det vil bli satt opp gradering, i tillegg vil vi ha en åpen dag før gradering som vil være en sosial samling for Barn 1 og Barn 2 separat, samt en ekstra trening helgen før gradering for Barn 2.

Det er Barn 2 som har det største programmet som skal gjennomgås på gradering. Det er selvfølgelig opp til den enkelte å delta, men er veldig greit og anbefales for dem som vil prikke inn de siste teknikkene før graderingen.

Åpen Dag:

Vi ønsker å lage til en sosial samling ute med barna og har følgende program:

Førstkommende tirsdag 1. juni.

Barna møter i sivilt.

Det blir gått en liten tur, klær og sko som passer for en lett tur.

Barn 1 møter til vanlig tid kl. 18:00:

Vi går en tur i nærområdet, ca. 30-40 min. før det blir tilbake til Dojo for hot dog og litt drikke.

Avsluttes til vanlig tid kl. 19:00

Barn 2 møter kl. 19:00:

Vi går en tur i nærområdet, ca. 30-40 min. før det blir tilbake til Dojo for hot dog og litt drikke.

Avsluttes til vanlig tid kl. 20:00

Ekstratrening lørdag 5.Juni:

Ekstra trening for Barn 2.

Treningen starter kl. 13:00 og varer til kl. 14:00.

Fokus på Kihon og kata med tanke på gradering.

Gradering:

Alle kandidater møter i ren gi.

Graderingsavgift kr 100,-

Eventuelt nytt belte vil koste kr 100,-

Barn 1:

Tirsdag 8.Juni kl. 18:00

Det påregnes ca. 20 min for hver grad og elevene vil da være ferdig når sin grad er gjennomgått.

NB! Barn 2 trener ikke denne dagen.

Barn 2:

Torsdag 10.Juni kl. 18:00

Det påregnes ca. 20 min for hver grad og elevene vil da være ferdig når sin grad er gjennomgått.

NB! Barn 1 trener ikke denne dagen.

Graderingen markerer også siste anstrengelse før sommeren og det vil da ikke bli flere treninger før ved skolestart til høsten.

Håper alle får en god sommer🌞

Osu!

Hilsen
Instruktørene 

Informasjon fra Bergen Karate Klubb

Styret i Bergen Karate Klubb stengte som kjent ned klubben 12. mars med øyeblikkelig virkning grunnet Koronautbruddet.

Det er fremdeles ikke lov til å bedrive noen form for organisert idrett frem til 15. juni foruten aktivitet ute og da med maks 5 personer inkludert trener, minimum 2 meters avstand gjelder
her også.

Vi følger til enhver tid råd og krav fra myndighetene og vil følge opp om endringer kommer. Som følge av Koronautbruddet og manglende treningstilbud, har styret i Bergen Karate Klubb
vedtatt at kontingenter fryses gjeldende fra 1. april og frem til og med juni 2020.

Imidlertid vil vi oppfordre alle til å være fysisk aktive på hjemmefronten. Med en liten kvadratmeter foran et speil, kan en nyte både et vakkert speilbilde og svettedråpene som
pipler ut. Har en i tillegg en liten gulvflate så gir det muligheter både til kata og renraku trening. Løping ute er tillatt!!!

Husk hvordan vår store mester, sosai Matsutatsu Oyama, la grunnlaget for Kyokushin Karate.

Han trente alene i flere år oppe i de japanske fjellene hvor han mediterte og trente knallhard basic. Resultatet kjenner vi alle.

Personlig så følger jeg alltid samme prosedyre foran hver treningsøkt. Er det inne trening, så ikler jeg meg alltid gi. Starter med meditasjon i seiza, trener og avslutter med meditasjon i seiza. For meg er dette mer enn kun fysisk eksersis.

Styret vil følge utviklingen tett.

Ta vare på hverandre og vis solidaritet

Ønsker dere alle en fin vår med gode treningsøkter

Bergen 18.04.2020
Sportslig hilsen
Bergen Karate Klubb
Øyvind Andreassen
Leder

Klubben stenger for all trening

Til alle medlemmer og foresatte

Bergen Karate Klubb stenger for all trening!

Bergen Karate Klubb stenger for all trening med øyeblikkelig virkning frem til etter påske for å redusere smittefare.

Styret vil ta en ny vurdering etter påske.

Bergen 12.03.2020

Sportslig hilsen

Bergen Karate Klubb

Øyvind Andreassen

Leder

Julefri barnepartiene

Det vil nå vere juleferie for barn 1 og Barn 2 i Bergen Karate Klubb.

Vil takke for knall innsats for de som deltok på graderingene denne uken, det var en god avslutning på semesteret

Oppstart 2020 vil bli annonsert over nyttår,sender ut på mail til alle,og følg gjerne med på facebook.

På vegne av instruktørene ønsker vi dere en god jul og et godt nytt år.

« Eldre innlegg Nyere innlegg »